Xin chào Luật sư Phạm Law, tôi có câu hỏi rất mong nhận được sự tư vấn từ Luật sư như sau: Tôi và mấy người bạn đang có kế hoạch thành lập công ty cổ phần. Chúng tôi được biết, công ty cổ phần được phát hành cổ phần ra thị trường để huy động vốn. Tuy nhiên, chúng tôi không rõ có bao nhiêu loại cổ phần, và sự khác nhau giữa các loại cổ phần là gì. Vậy đề nghị Luật sư tư vấn, có những loại cổ phần nào trong công ty cổ phần? Xin chân thành cảm ơn Luật sư!

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho công ty Luật Phạm Law. Đối với câu hỏi của bạn, công ty Luật Phạm Law xin được tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2014

Nội dung tư vấn

Có thể hiểu một cách đơn giản, cổ phần là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Vậy có bao nhiêu loại cổ phẩn trong công ty cổ phần? Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

“1. Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

  1. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:
  2. a) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;
  3. b) Cổ phần ưu đãi cổ tức;
  4. c) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;
  5. d) Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định”.

Trong đó:

Cổ phần phổ thông: là cổ phần phổ biến nhất, bắt buộc phải có của công ty cổ phần, người sở hữu cổ phần phồ thông được gọi là cổ đông phổ thông. Là người chủ sở hữu của công ty cổ phần nên họ có quyền quyết định những vấn đề rất quan trọng liên quan đến công ty cổ phần. Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có các quyền và lợi ích sau:

Cổ phần ưu đãi biểu quyết: là cổ phần có số biểu quyết cao hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quyết định. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền, cổ đông sáng lập mới được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết.

Và, ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm kể từ ngày công ty được cấp GCNĐKDN. Sau thời hạn này, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền sau: biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết đã được Điều lệ công ty quy định; đồng thời được hưởng các quyền khác như cổ đông phổ thông ngoại trừ việc chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết đó cho người khác.

Xem them Hồ Sơ giải thể công ty

Cổ phần ưu đãi cổ tức: được hiểu đơn giản là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm.

Ngoài việc đem lại cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cố tức được nhận cổ tức với mức ưu đãi cao hơn. Cổ phần ưu đãi cổ tức đem lại cho cổ đông sở hữu các quyền sau: nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, nhận cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản; hưởng các quyền khác như cổ đông phổ thông trừ quyền biểu quyét, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại: là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền sau: được yêu cầu công ty hoàn lại vốn; các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Xem them thủ tục giải thể công ty

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.