– Doanh nghiệp khi muốn thực hiện thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên trong việc chấm dứt hoạt động của văn phòng và chi nhánh đại diện cũng như là địa điệm để hoạt động kinh doanh tại khoản 1, điều 59 của nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Những trình tự để có thể thực hiện việc giải thể doanh nghiệp, công ty

– Thông qua những quyết định về việc giải thể doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn.

– Hội đồng các thành viên trong công ty sẽ trực tiếp thực hiện tổ chức việc thanh lý tài sản của công ty hay doanh nghiệp, trong trường hợp mà điều lệ của công ty đã quy định về việc thành lập tổ chức cũng như và việc thanh lý riêng thì là trường hợp ngoại lệ.

– Doanh nghiệp, công ty cần phải thực hiện những nghĩa vụ trong thời gian là 7 ngày, kể từ ngày mà doanh nghiệp được thông qua là công bố về quyết định trong vấn đề giải thể cùng với biên bản họp cần phải được gửi tới những cơ quan thuế, Cơ quan mà công ty đăng ký kinh doanh và những người lao động làm việc cho công ty và cần phải đăng thông tin về quyết định sẽ giải thể công ty tnhh ở trên Cổng thông tin của quốc gia về vấn đề đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp Cuối cùng là phải được niêm yết một cách công khai ở trụ sở chính cùng với chi nhánh và văn phòng đại diện của chính công ty hay doanh nghiệp đó.

– Trong trường hợp mà công ty hay doanh nghiệp đó còn phải thực hiện nghĩa vụ về tài chính khi mà chưa thanh toán được hết thì cần phải gửi kèm cùng với quyết định về vấn đề giải thể cùng phương án để giải quyết những vấn đề về nợ cũng như chủ nợ hay những người có nghĩa vụ và quyền lợi khi có liên quan đến. Bản thông báo tì cần phải có địa chỉ cùng tên của chủ nợ; số khoản còn nợ và địa điệm, thời gian cũng như là phương thức để có thể thanh toán được khoản nợ đó; thời hạn và phương pháp để có thể giải quyết được những khiếu nại của chủ nợ về các khoản nợ

– Tại cơ quan mà doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh thì cần phải thông báo về tình trạng của những công ty đang thực hiện các thủ tục về vấn đề giải thể ở trên Cổng thông tin của quốc gia về việc đăng ký kinh doanh của công ty ngay sau khi đã nhận được quyết định về vấn đề giải thể. Điều về sẽ có kèm theo với thông báo mà cần phải được đăng tải về quyết định trong việc giải thể cùng với những phương án để có thể giải quyết được những khoản nợ (nếu như có)

– Người đại diện đã được pháp luật công nhận, cần phải gửi bản đề nghị được thực hiện thủ tục giải thể công ty tnhh 1 thành viên hoặc là 2 thành viên trở lên, hoặc là các Cơ quan đã đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh trong khoảng 5 ngày làm việc kể từ ngày đã thanh toán được hết những khoản nợ mà công ty hay doanh nghiệp vẫn còn nợ

– Kể từ ngày mà doanh nghiệp đã nhận được các quyết định về việc giải thể, sau mốc thời hạn khoảng 180 ngày, trong khoản 3 của Điều này khi mà không nhận được bất kỳ ý kiến gì về vấn đề giải thể của công ty hoặc là bất kỳ phản đối gì có liên quan tới doanh nghiệp hoặc là sự phản đối của những bên có liên quan bằng văn bản hoặc là trong khoảng 5 ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ, thì các cơ quan mà các doanh nghiệp  đăng ký kinh doanh và sẽ cập nhật liên tục về tình trạng pháp lý của công ty ở trên Cơ sở dữ liệu của quốc gia về việc đăng ký của doanh nghiệp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.