Mặc dù, hiện nay số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới ngày càng tăng lên, đi cùng phong trào “quốc gia khởi nghiệp” đã và đang được Nhà nước quan tâm, đặt ra nhiều ưu đãi; và chính sách khuyến khích thành lập các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Thủ tướng Chính phủ. Thế nhưng, cùng với sự gia tăng số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập doanh nghiệp, số lượng các doanh nghiệp giải thể cũng tăng
lên rất nhiều. Cụ thể:
Theo thống kê của cơ quan đăng ký kinh doanh, trong tháng 07/2017 tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động nhưng không đăng ký hoặc đang chờ giải thể trên số lượng doanh nghiệp thành lập mới chiếm 32,6%; còn tỷ lệ doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể trên lượng doanh nghiệp thành lập mới chỉ chiếm 10%. Báo cáo tổng quát hơn, thể hiện biến động tình trạng doanh nghiệp trong 07 tháng đầu năm 2017 của cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ ra rằng số doanh nghiệp thực hiện xong thủ tục giải thể là 6.608 doanh nghiệp, được đánh giá là tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, bản báo cáo cũng chỉ ra rằng, số doanh nghiệp giải thể trong 07 tháng đầu năm 2017 tăng so với cùng kỳ năm ngoài, và số doanh nghiệp giải thể chỉ giảm ở hai vùng là Đông Nam Bộ và miền núi phía Bắc với tỷ lệ rất thấp. Như vậy, có thể thấy:
Thứ nhất, số lượng doanh nghiệp giải thể ngày càng tăng;
Thứ hai, tỷ lệ doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là thấp, có nhiều trường hợp, doanh nghiệp làm thủ tục giải thể nhưng đến 01 năm sau vẫn chưa hoàn tất thủ tục. Việc thủ tục giải thể doanh nghiệp phảimất nhiều thời gian như vậy xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó, chủ yếu xuất phát từ lý do,doanh nghiệp không nắm được trình tự, thủ tục tiến hành giải thể doanh nghiệp, hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm những giấy tờ, tài liệu gì, doanh nghiệp phải đảm bảo điều kiện gì để được giải thể doanh nghiệp. Vì vậy, công ty Luật Phạm Law xin được trình bày sơ bộ về những nội dung trọng tâm doanh nghiệp cần phải chú ý trước khi bắt đầu giải thể doanh nghiệp: Một là, về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp
Giải thể doanh nghiệp có hai vấn đề cơ bản, là trong nội bộ doanh nghiệp và thủ tục giải thể tại cơ quan nhà nước.
Trong đó, trong nội bộ doanh nghiệp, khi giải thể, doanh nghiệp cần lưu ý việc ban hành quyết định giải thể doanh nghiệp, thông báo giải thể doanh nghiệp; kế hoạch, phương án thanh lý hợp đồng lao động,
quyền và nghĩa vụ của người lao động; việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ của doanh nghiệp và thanh
lý tài sản của doanh nghiệp. Cũng như thực hiện niêm yết thông báo giải thể doanh nghiệp và gửi thông
báo đến người lao động.
Còn thủ tục giải thể doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước, bao gồm những bước cơ bản:
Bước 1: Giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp (nếu có)
Bước 2: Gửi hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Bước 3: Quyết toán Thuế và đóng mã số Thuế tại chi cục Thuế;
Bước 4: Hủy con dấu của doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Bước 5: Thực hiện giải thể doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
Hai là, về hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 204 Luật Doanh nghiệp, hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm:
(1) Thông báo giải thể doanh nghiệp;
(2) Báo cáo về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp;
(3) Danh sách: chủ nợ và số nợ đã thanh toán (bao gồm cả nợ thuế và nợ tiền bảo hiểm xã hội);
người lao động (nếu có);
(4) Thông báo hủy con dấu của cơ quan công an/ Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
(5) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.

Ba là, về điều kiện giải thể doanh nghiệp.
Pháp luật quy định, doanh nghiệp chỉ được phép giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp. Theo đó, thứ tự thanh toán khoản nợ như sau: (1) nợ lương, trợ cấp thôi việc hoặc nợ đóng bảo hiểm cho người lao động…;
(2) nợ thuế;
(3) các khoản nợ khác.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài thương mại không được giải thể.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.