Giải thể công ty, thường được biết đến là lựa chọn của chủ doanh nghiệp, hội đồng thành viên/hội đồng quản trị của công ty khi doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một trong những trường hợp giải thể doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp, căn cứ quy định của pháp luật, doanh nghiệp còn có thể bị buộc phải tiến hành thủ tục giải thể, chẳng hạn trong trường hợp nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong đó, có trường hợp doanh nghiệp giải thể khi thời hạn hoạt động thể hiện trong Điều lệ công ty hết, trường hợp này có thể xem như trường hợp doanh nghiệp tự nguyện giải thể, bởi điều lệ công ty là văn bản thể hiện nội dung thỏa thuận giữa các thành viên/cổ đông trong công ty dựa trên khuôn khổ pháp luật về thành lập, hoạt động và giải thể doanh nghiệp. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp cho rằng khi kết thúc thời hạn hoạt động của doanh nghiệp ghi trong Điều lệ, doanh nghiệp sẽ tự động chấm dứt hoạt động. Đây là một quan điểm sai lầm, doanh nghiệp khi thành lập phải thực hiện đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền, do đó, khi chấm dứt hoạt động cũng sẽ phải thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định và thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Pháp luật cũng quy định chi tiết vấn đề này, cụ thể, Điều 201 Luật Doanh nghiệp quy định, doanh nghiệp kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ mà không có quyết định gia hạn phải thực hiện giải thể. Do đó, trong khuôn khổ bài viết này, công ty Luật Phạm Law xin hướng dẫn trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp đối với loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau:

Thứ nhất, về những hồ sơ cần chuẩn bị:

Để giải thể công ty cần chuẩn bị những bộ hồ sơ sau:

  • Hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp
  • Hồ sơ đóng mã số thuế đến chi cục Thuế
  • Hồ sơ trả dấu cho cơ quan Công an, nếu công ty sử dụng con dấu trước ngày 01/07/2015
  • Hồ sơ giải thể công ty TNHH 2 thành viên

Thứ hai, trình tự thủ tục thực hiện giải thể

Tương ứng với những hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị nêu trên, doanh nghiệp tiến hành giải thể theo trình tự sau:

Trước hết, công ty tiến hành giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty (nếu có) và, hội đồng thành viên ra quyết định giải thể công ty.

Bước 1: Nộp hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh

Đồng thời, niêm yết thông báo giải thể doanh nghiệp tại trụ sở chính công ty, và gửi thông báo đến người lao động, chủ nợ (nếu có)

Bước 2: Quyết toán thuế và nộp hồ sơ đóng mã số thuế tại chi cục Thuế. Đây là bước phức tạp nhất, chiếm nhiều thời gian để hoàn thành.

Bước 3: Nộp hồ sơ trả dấu tại Phòng QLHC về trật tự xã hội – Công an tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể công ty TNHH đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.