Trong 08 tháng đầu năm 2017, Cục quản lý kinh doanh thống kê có thêm 85.357 doanh nghiệp thành lập mới trên cả nước, trong đó có 48.766 công ty TNHH 1 thành viên, 20.063 công ty TNHH 2 thành viên, 14.279 công ty cổ phần, 2.229 doanh nghiệp tư nhân và 20 công ty hợp danh. Như vậy, số lượng công ty hợp danh so với những loại hình công ty khác là con số cực kỳ nhỏ, thực tế trên thị trường cũng rất hiếm gặp loại hình công ty là công ty hợp danh. Tuy nhiên, chính vì số lượng ít như vậy, mà những thông tin liên quan đến công ty hợp danh không nhiều, trong đó có cơ cấu tổ chức quản lý. Do đó, trong nội dung bài viết này, Công ty Luật PhamLaw xin được hướng dẫn quý Khách về cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo quy định tại Chương VI Luật Doanh nghiệp năm 2014 về công ty hợp danh thì công ty hợp danh được tổ chức như sau:

  • Hội đồng thành viên;
  • Giám đốc/Tổng giám đốc

Trong đó:

  • Hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành viên trong công ty hợp danh, các thành viên này sẽ bầu 01 người làm chủ tịch Hội đồng thành viên.

Hội đồng thành viên có quyền quyết định đối với tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty.

Những quyết định liên quan đến phương hướng phát triển của công ty; Điều lệ công ty; tiếp nhận thêm thành viên hợp danh, hoặc chấp nhận thành viên hợp danh rút khỏi công ty; huy động vốn; mua/bán tàn sản; quyết định giải thể công ty phải được ¾ tổng số thành viên hợp danh chấp thuận trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

Còn đối với những quyết định khác liên quan đến hoạt động của công ty thì chỉ cần được 2/3 số thành viên hợp danh chấp thuận.

  • Giám đốc/Tổng giám đốc công ty có thể do Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm nhiệm nếu Điều lệ của công ty không có quy định khác.

Giám đốc/Tổng giám đốc là người trực tiếp quản lý các hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty cùng với thành viên hợp danh.

Ngoài ra, trong công ty hợp danh, tất cả các thành viên hợp danh đều là người đại diện theo pháp luật của công ty, mỗi cá nhân là thành viên hợp danh đều có thể nhân danh công ty ký kết hợp đồng trong phạm vi pháp luật quy định và tổ chức điều hành công ty. Với tính chất là công ty đối nhân, thành viên hợp danh có vị trí quan trọng trong công ty hợp danh, do đó, không lạ khi pháp luật quy định, thành viên hợp danh có quyền phân nhiệm các chức danh quản lý cũng như kiểm soát hoạt động của công ty.

Có Thể Bạn đang quan tâm đến luật và thủ tục giải thể :
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty.html
https://phamlaw.com/bieu-mau-ho-so-giai-the-cong-ty-co-phan-moi-nhat.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.