Câu hỏi:

Xin chào Luật sư Phạm Law! Tôi có câu hỏi muốn được Luật sư Phạm Law tư vấn như sau: Trong quá trình hoạt động, công ty tôi có thành lập một công ty là công ty TNHH A, do công ty tôi nắm giữ 100% vốn điều lệ. Gần đây, công ty tôi đang là chủ đầu tư và tự thực hiện dự án xây dựng công trình thủy điện tại Nam Định. Công ty tôi có dự định sẽ ra quyết định giao một số công việc cho công ty con để hỗ trợ chúng tôi thực hiện dự án, thì được một cổ đông mới vào công ty thông báo rằng làm như vậy là trái với quy định của Luật Đấu thầu, vì công ty tôi nắm giữ 100% vốn của công ty con. Đề nghị Luật sư tư vấn cho tôi, công ty tôi có được giao việc cho công ty con trong trường hợp này không? Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư!

Xem thêm câu hỏi về thủ tục giải thể công ty tnhh

Trả lời:

Xin chào anh! Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đến hòm thư tư vấn của công ty Luật Phạm Law. Đối với câu hỏi của anh, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

  1. Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2014

Luật Đấu thầu năm 2013

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

  1. Nội dung tư vấn

Sau quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường, đất nước ta hiện nay đang phát triển nhanh chóng, các dự án xây dựng cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên, không phải chủ đầu tư nào cũng đủ khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ dự án. Nhiều trường hợp, chủ đầu tư tự mình thực hiện dự án, và ký kết hợp đồng dịch vụ với công ty khác đối với phần dự án mà chủ đầu tư không thể thực hiện được; hoặc chủ đầu tư mở thầu để tìm ra nhà thầu đủ khả năng thực hiện dự án.
dịch vụ luật
Nhằm khuyến khích phát triển các dự án đầu tư, đồng thời phải đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trong quan hệ giữa chủ dự án và nhà thầu/nhà đầu tư, Nhà nước có những quy định như sau:

Thứ nhất, các nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm dự tuyển phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các chủ thể sau: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, đánh giá, thẩm định hồ sơ, thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả lựa chọn nhà thầu; Nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu.

Điều kiện để nhà thầu được đánh giá là độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính bao gồm:

  • Nhà thầu không cùng thuộc cơ quan hoặc tổ chức quản lý với đơn vị sự nghiệp;
  • Nhà thầu và chủ đầu tư, bên mời thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30%; các nhà thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% với cùng một gói thầu trong đấu thầu hạn chế;
  • Nhà thầu với nhà thầu tư vấn không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau, hoặc không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% với một cá nhân, tổ chức khác.

Thứ hai, quy định về nhà thầu phụ, khoản 36 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013 định nghĩa “Nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính. Nhà thầu phụ đặc biệt là nhà thầu phụ thực hiện công việc quan trọng của gói thầu do nhà thầu chính đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trên cơ sở yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu”.

Nghe thêm tư vấn Quyết Đinh Giải Thể công ty

Như vậy, đối với trường hợp của anh, trước hết cần đánh giá xem mối quan hệ giữa công ty anh với công ty con có phải mối quan hệ giữa nhà đầu tư và nhà thầu không? Trường hợp là mối quan hệ giữa chủ đầu tư và nhà thầu, công ty anh không thể giao việc cho công ty con thực hiện gói thầu do không đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu.

Tuy nhiên, theo như thông tin anh cung cấp, công ty anh là chủ đầu tư tự mình thực hiện dự án, do đó, không có hoạt động đấu thầu xảy ra, hay nói cách khác, không có quan hệ giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

Do đó, căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp năm 2014 như sau: trường hợp công ty bạn thành lập công ty TNHH A, nắm giữ 100% vốn điều lệ của công ty, cho thấy, công ty anh là chủ sở hữu công ty A, có thẩm quyền quyết định hoạt động của công ty A, do đó, công ty anh hoàn toàn có thể giao cho công ty A giúp mình thực hiện một số công việc liên quan đến thực hiện dự án.

Xem thêm Hồ Sơ Giải thể công ty tnhh 1 thành viên

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.