Là Sinh viên khoa Dược trường CĐ Phương Đông – Đà Nẵng
Sống tại 24 Phạm Cự lượng, khu tập thể bv 199, phòng 103A – Sơn Trà – Đà Nẵng
Em tên là Đỗ Quang Thiện hiện đang là sinh viên ngành dược năm cuối cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng. Vì thời gian học tập chủ yếu vào buổi sáng nên khá rảnh có nhiều thời gian để đầu tư việc dậy kèm các em học sinh. Em cũng đã từng làm gia sư một em lớp 2 và một em lớp 3. Thường phải đứng thuyết trình trước lớp nên khá tự tin về cách truyền đạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.